Politika privatnosti

Polisa privatnosti za InDental

Polisa privatnosti

Zadnja izmena: 21. januar 2024. godine

Ova Polisa privatnosti opisuje naše politike i postupke u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem vaših podataka kada koristite usluge i obaveštava vas o vašim pravima u vezi sa privatnošću i o tome kako vas zakon štiti.

Koristimo vaše lične podatke kako bismo pružili i poboljšali usluge. Korišćenjem usluga saglasni ste sa prikupljanjem i korišćenjem informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Reči čija je početna slova velika imaju značenje definisano u sledećim uslovima. Sledeće definicije imaju isto značenje bez obzira na to da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

 • Nalog označava jedinstveni nalog kreiran za vas kako biste pristupili našoj usluzi ili delovima naše usluge.
 • Afilijata označava entitet koji kontroliše, koji je pod kontrolom ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, gde „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, kapitalnih uloga ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog upravnog organa.
 • Preduzeće (označava se kao „Preduzeće“, „Mi“, „Naša“ ili „Naše“ u ovom ugovoru) se odnosi na InDental, Mikole Kočiša 4, Novi Sad.
 • Kolačići su mali fajlovi koji se smeštaju na vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb sajta i sadrže detalje vaše istorije pregledanja na tom veb sajtu među mnogim svojim upotrebama.
 • Država se odnosi na: Srbija
 • Uređaj označava bilo koji uređaj koji može pristupiti usluzi, kao što su računar, mobilni telefon ili digitalna tabla.
 • Lični podaci su bilo koji podaci koji se odnose na identifikovanu ili identifikovanu osobu.
 • Usluga se odnosi na veb sajt.
 • Pružalac usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime preduzeća. To se odnosi na kompanije ili pojedince koje je preduzeće zaposlilo kako bi olakšalo uslugu, pružilo uslugu u ime preduzeća, pružilo usluge povezane sa uslugom ili pomoglo preduzeću u analiziranju kako se usluga koristi.
 • Usluga društvenih medija trećih lica se odnosi na bilo koji veb sajt ili veb sajt društvene mreže preko kojeg korisnik može da se prijavi ili napravi nalog da koristi uslugu.
 • Podaci o upotrebi se odnose na podatke prikupljene automatski, bilo da ih generiše upotreba usluge ili infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici).
 • Veb sajt se odnosi na InDental, dostupan na https://indental.rs/
 • Vi označava pojedinca koji pristupa ili koristi uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u ime kojeg takva osoba pristupa ili koristi uslugu, prema potrebi.

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristimo našu uslugu, možemo vas zamoliti da nam dostavite određene lične podatke koji vas mogu identifikovati ili kontaktirati. Lični podaci mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa, država, provincija, poštanski broj, grad
 • Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi se prikupljaju automatski prilikom korišćenja usluge.

Podaci o upotrebi mogu uključivati informacije kao što su Internet protokol adresa vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pregledača, verzija pregledača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikatori uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Kada pristupite usluzi putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, operativni sistem vašeg mobilnog uređaja, tip mobilnog pregledača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo prikupljati informacije koje vaš pregledač šalje prilikom posete naše usluge ili kada pristupite usluzi putem mobilnog uređaja.

Informacije sa usluga društvenih medija trećih lica

Preduzeće vam omogućava da napravite nalog i prijavite se kako biste koristili uslugu putem sledećih usluga društvenih medija trećih lica:

 • Google
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn

Ako odlučite da se registrujete ili nam na drugi način omogućite pristup usluzi putem usluge društvenih medija trećih lica, možemo prikupiti lične podatke koji su već povezani sa vašim nalogom na usluzi društvenih medija trećih lica, kao što su vaše ime, adresa e-pošte, aktivnosti ili kontakt lista povezana sa tim nalogom.

Takođe imate opciju deljenja dodatnih informacija sa kompanijom putem naloga na društvenim mrežama treće strane. Ako odlučite da pružite takve informacije i lične podatke prilikom registracije ili na drugi način, dajete dozvolu kompaniji da ih koristi, deli i čuva u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Tehnologije praćenja i kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja kako bismo pratili aktivnosti naših usluga i čuvali određene informacije. Korištene tehnologije obuhvataju balone, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija radi poboljšanja i analize naših usluga. Korištene tehnologije mogu uključivati:

 • Kolačići ili kolačići pregledača. Kolačić je mali fajl smešten na vaš uređaj. Možete narediti svom pregledaču da odbije sve kolačiće ili da vas obavesti kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke delove naše usluge. Ako niste podesili postavke pregledača da odbije kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće.
 • Web baloni. Određeni delovi naše usluge i naši emailovi mogu sadržavati male elektronske fajlove poznate kao web baloni (takođe nazivani jasni gifovi, piksel oznake i gifovi sa jednim pikselom) koji omogućavaju kompaniji, na primer, da broji korisnike koji su posetili određene stranice ili otvorili email, kao i za druge srodne statistike veb-sajta (na primer, zabeležavanje popularnosti određenog odeljka i proveru integriteta sistema i servera).

Kolačići mogu biti „Tragajući“ (persistentni) ili „Sesija“ kolačići. Tragajući kolačići ostaju na vašem računaru ili mobilnom uređaju kada se odjavite, dok se sesijski kolačići brišu čim zatvorite svoj veb pregledač.

Koristimo i sesijske i trajne kolačiće u svrhe navedene u nastavku:

 • Neophodni / Essencijalni kolačićiTipo: Sesijski kolačićiAdministracija: MiSvrha: Ovi kolačići su neophodni kako bi vam obezbedili usluge dostupne putem veb-sajta i omogućili vam korišćenje određenih funkcija. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju zloupotrebu korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste zatražili ne mogu biti obezbeđene, i ove kolačiće koristimo samo kako bismo vam pružili te usluge.
 • Kolačići za prihvatanje politike / obaveštenjaTipo: Trajni kolačićiAdministracija: MiSvrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na veb-sajtu.
 • Kolačići funkcionalnostiTipo: Trajni kolačićiAdministracija: MiSvrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da pamtičemo vaše izbore kada koristite veb-sajt, kao što su pamćenje detalja za prijavljivanje ili jezik po vašem izboru. Svrha ovih kolačića je pružanje ličnijeg iskustva i izbegavanje ponovnog unosa vaših preferencija svaki put kada koristite veb-sajt.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim opcijama u vezi sa kolačićima, posetite našu Politiku kolačića ili odeljak o kolačićima u našoj Politici privatnosti.

Upotreba vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

 • Dostavljanje i održavanje naše usluge, uključujući praćenje upotrebe naše usluge.
 • Upravljanje vašim nalogom: upravljanje vašom registracijom kao korisnika usluge. Lični podaci koje pružate omogućavaju vam pristup različitim funkcijama usluge dostupnim kao registrovani korisnik.
 • Isplata ugovora: razvoj, usklađivanje i sprovođenje ugovora o kupovini proizvoda, artikala ili usluga koje ste kupili ili bilo kog drugog ugovora s nama putem usluge.
 • Kontaktiranje vas: kontaktiranje vas putem emaila, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su obaveštenja putem push notifikacija mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativnim komunikacijama vezanim za funkcionalnosti, proizvode ili ugovorene usluge, uključujući bezbednosna ažuriranja, kada je to neophodno ili razumno za njihovu implementaciju.
 • Dostavljanje vam vesti, posebnih ponuda i opštih informacija o drugim dobrima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili se raspitivali o njima, osim ako niste izričito izrazili želju da ne primate takve informacije.
 • Upravljanje vašim zahtevima: obrada i upravljanje vašim zahtevima upućenim nama.
 • Poslovne transakcije: možemo koristiti vaše informacije radi procene ili sprovođenja spajanja, odricanja, restrukturiranja, reorganizacije, likvidacije ili druge prodaje ili prenosa nekih ili svih naših sredstava, bilo kao delu postojećeg poslovanja ili kao dela stečaja, likvidacije ili sličnog postupka, u kojem su lični podaci koje imamo o korisnicima naše usluge među prenesenim sredstvima.
 • U druge svrhe: Možemo koristiti vaše informacije u druge svrhe, poput analize podataka, identifikovanja trendova korišćenja, određivanja efikasnosti naših promotivnih kampanja i procene i poboljšanja naše usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

Možemo deliti vaše lične informacije u sledećim situacijama:

 • Sa pružaocima usluga: možemo deliti vaše lične informacije sa pružaocima usluga kako bismo pratili i analizirali upotrebu naše usluge i kontaktirali vas.
 • Poslovne transakcije: možemo deliti ili preneti vaše lične informacije u vezi sa, ili tokom pregovora o, bilo kojem spajanju, prodaji sredstava kompanije, finansiranju ili akviziciji celog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji.
 • Sa afilijacijama: možemo deliti vaše informacije sa našim afilijacijama, pri čemu ćemo od tih afilijacija zahtevati da poštuju ovu politiku privatnosti. Afilijacije uključuju našu matičnu kompaniju i bilo koje druge podružnice, partnere zajedničkog ulaganja ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod našom zajedničkom kontrolom.
 • Sa poslovnim partnerima: možemo deliti vaše informacije sa našim poslovnim partnerima kako bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • Sa drugim korisnicima: kada delite lične informacije ili na drugi način interagujete u javnim prostorima sa drugim korisnicima, takve informacije mogu biti viđene od strane svih korisnika i javno distribuirane. Ako interagujete sa drugim korisnicima ili se registrujete putem usluge društvenih medija treće strane, vaši kontakti na toj usluzi mogu videti vaše ime, profil, slike i opis vaše aktivnosti. Slično tome, drugi korisnici će moći videti opise vaše aktivnosti, komunicirati sa vama i videti vaš profil.
 • Uz vašu saglasnost: možemo otkriti vaše lične informacije u druge svrhe uz vašu saglasnost.

Čuvanje Vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Zadržaćemo i koristiti Vaše lične podatke u meri neophodnoj za ispunjenje naših zakonskih obaveza (na primer, ako smo obavezni zadržati Vaše podatke u skladu sa primenljivim zakonima), rešavanje sporova i sprovođenje naših pravnih sporazuma i politika.

Kompanija će takođe zadržati Podatke o korišćenju u svrhe internih analiza. Podaci o korišćenju obično se zadržavaju kraće vreme, osim kada se ovi podaci koriste radi jačanja sigurnosti ili poboljšanja funkcionalnosti naše usluge, ili smo zakonski obavezani da zadržimo ove podatke duže vreme.

Prenos Vaših ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se na radnim mestima kompanije i na drugim mestima gde su strane uključene u obradu smeštene. To znači da ove informacije mogu biti prenesene na — i čuvane na — računarima smeštenim izvan Vaše države, provincije, zemlje ili drugih vladinih jurisdikcija gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u Vašoj jurisdikciji.

Vaša saglasnost sa ovom Politikom privatnosti, praćena podacima koje dostavljate, predstavlja Vašu saglasnost sa tim prenosom.

Kompanija će preduzeti sve razumne korake kako bi obezbedila da se Vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i neće se vršiti prenos Vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako postoje adekvatne kontrole, uključujući sigurnost Vaših podataka i drugih ličnih informacija.

Brisanje Vaših ličnih podataka

Imate pravo da obrišete ili zatražite da Vam pomognemo u brisanju ličnih podataka koje smo prikupili o Vama.

Neka naša usluga može Vam pružiti mogućnost da obrišete određene informacije o Vama unutar usluge.

Možete ažurirati, izmeniti ili obrisati svoje informacije u bilo koje vreme prijavljivanjem na svoj nalog, ako ga imate, i posetom delu postavki naloga koji Vam omogućava upravljanje Vašim ličnim podacima. Takođe nas možete kontaktirati kako biste zatražili pristup, ispravku ili brisanje bilo kojih ličnih podataka koje ste nam dostavili.

Molimo vas da imate na umu, međutim, da možda moramo zadržati određene informacije kada imamo zakonsku obavezu ili pravnu osnovu za to.

Otkrivanje Vaših ličnih podataka

Poslovne transakcije

Ako je kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, Vaši lični podaci mogu biti preneti. Obavestićemo Vas pre nego što Vaši lični podaci budu preneti i postanu predmet drugačije Politike privatnosti.

Pravna zaštita

U određenim okolnostima, kompanija može biti obavezna da otkrije Vaše lične podatke ako je to potrebno zakonom ili u odgovoru na validne zahteve javnih organa (npr. sud ili vladina agencija).

Drugi pravni zahtevi

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj veri ukoliko je takvo delovanje neophodno da:

 • Ispuni zakonsku obavezu
 • Zaštiti i brani prava ili imovinu kompanije
 • Prevenciju ili istragu mogućeg nepoštenja u vezi sa uslugom
 • Zaštiti ličnu bezbednost korisnika usluge ili javnosti
 • Zaštiti od pravne odgovornosti

Bezbednost Vaših ličnih podataka

Bezbednost Vaših ličnih podataka je važna za nas, ali imajte na umu da nijedan način prenosa preko Interneta ili metoda elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljive načine zaštite Vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati apsolutnu sigurnost.

Privatnost dece

Nasa usluga nije namenjena osobama mlađim od 13 godina. Ne prikupljamo namerno lično prepoznatljive informacije od osoba mlađih od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da je Vaše dete dostavilo lične podatke, molimo Vas da nas kontaktirate. Ako saznamo da smo prikupili lične podatke od osobe mlađe od 13 godina bez provere roditeljskog pristanka, preduzećemo korake da te informacije uklonimo sa naših servera.

Ako nam je potrebna saglasnost roditelja kao pravne osnove za obradu Vaših informacija, a vaša zemlja zahteva saglasnost od roditelja, možda će nam biti potrebna saglasnost Vaših roditelja pre nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Linkovi ka drugim veb sajtovima

Naša usluga može sadržavati linkove ka drugim veb sajtovima koji nisu u našem vlasništvu. Ako kliknete na link treće strane, bićete preusmereni na veb sajt te treće strane. Savetujemo Vam da pregledate Politiku privatnosti svakog sajta koji posetite.

Ne kontrolišemo i nismo odgovorni za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kog veb sajta treće strane.

Izmene u ovoj Politici privatnosti

Mi možemo povremeno ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavestićemo Vas o bilo kakvim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavestićemo Vas putem e-maila i/ili prominentnog obaveštenja na našoj usluzi, pre nego što promene stupe na snagu i ažurirati „Poslednje ažurirano“ datum na vrhu ove Politike privatnosti.

Savetujemo Vam da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti radi bilo kakvih promena. Promene u ovoj Politici privatnosti stupaju na snagu kada su objavljene na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati:

 • Putem e-maila: office@indental.rs

 

Pošaljite upit

Pozovite nas ili popunite formular ispod i mi ćemo vas kontaktirati. Trudimo se da na sve upite odgovorimo u roku od 24 sata.