Sinus-Lift i Augmentacija Kosti

Šta je sinus-lift operacija?

Sinus-lift operacija, poznata i kao sinusna augmentacija ili sinusna podizanje, je hirurški postupak koji se koristi za povećanje visine kosti u gornjoj vilici, posebno u predelu sinusa. Ovaj postupak često se izvodi pre postavljanja dentalnih implantata, a cilj mu je stvaranje dovoljno prostora za uspešno integriranje implantata u vilicu.

Kako se izvodi sinus-lift operacija?

 • Priprema pacijenta: Pacijentu se obično daje lokalna anestezija, a u nekim slučajevima, može se koristiti i opšta anestezija, zavisno o obimu operacije.
 • Incizija i podizanje membrane sinusa: Hirurg pristupa kosti vilice kroz malu inciziju. Nakon toga, membrane sinusa se pažljivo podižu kako bi se napravio prostor za dodatni koštani materijal.
 • Ubacivanje koštanog materijala: U područje ispod membrane sinusa, hirurg ubacuje koštani materijal. Ovaj materijal može biti uzet iz pacijentovog tela (autograft), dobijen iz banke koštane srži (allograft), ili sintetički materijal.
 • Zatvaranje rane: Nakon što je koštani materijal postavljen, incizija se pažljivo zatvara, a pacijentu se daju smernice za postoperativnu negu.

 

Šta je augmentacija zubne kosti?

Augmentacija zubne kosti je postupak koji ima za cilj povećanje gustine i volumena kosti u vilici. Ovo je često potrebno kako bi se omogućilo postavljanje dentalnih implantata ili poboljšala podrška za proteze. Augmentacija može uključivati dodavanje koštanog materijala na postojeću kost ili podizanje nivoa kosti.

Kako se izvodi augmentacija zubne kosti?

 • Evaluacija i planiranje: Stomatolog sprovodi detaljnu analizu vilice pacijenta kroz rendgenske snimke i druge dijagnostičke metode kako bi procenio potrebu za augmentacijom.
 • Priprema pacijenta: Slično sinus-lift operaciji, pacijent se priprema za postupak anestezijom.
 • Dodavanje koštanog materijala: Koštani materijal, bilo autogeni (iz pacijenta), allogen (iz donora), ili sintetički, pažljivo se postavlja na željeno mesto u vilici.
 • Integracija koštanog materijala: Nakon što je koštani materijal postavljen, potrebno je vreme da se integriše sa postojećom kosti. To može zavisiti od vrste koštanog materijala i individualnih faktora pacijenta.
 • Postavljanje implantata ili drugih restaurativnih postupaka: Kada se kost potpuno regeneriše, stomatolog može pristupiti postavljanju dentalnih implantata ili drugih restaurativnih postupaka.

 

Zašto i kada se rade ove operacije?

 • Nedostatak Kosti za Implantate: Sinus-lift operacija se često izvodi kada je potrebno više prostora u gornjoj vilici za postavljanje dentalnih implantata, a postojeća kost nije dovoljno visoka.
 • Gubitak Kosti zbog Parodontalnih Bolesti ili Traume: Augmentacija zubne kosti može biti neophodna ako je pacijent doživeo gubitak kosti usled parodontalnih bolesti, trauma ili dugotrajnog nošenja proteza.
 • Planiranje za Protetiku ili Estetske Procedura: Ove operacije se često izvode kada je neophodno poboljšati strukturu vilice kako bi se postigli željeni estetski rezultati ili podržala protetička rehabilitacija.
 • Individualne Potrebe Pacijenta: Svaki pacijent ima jedinstvenu anatomiju i zahteve. Sinus-lift i augmentacija zubne kosti prilagođavaju se individualnim potrebama kako bi pružile najbolje rešenje za svakog pojedinca.

U zaključku, sinus-lift operacija i augmentacija zubne kosti su kompleksni hirurški postupci koji se izvode s ciljem poboljšanja funkcije i estetike vilice. Odluka o ovim operacijama zavisi od specifičnih potreba pacijenta i dijagnoze stomatologa. Ove procedure omogućavaju pacijentima da ponovno steknu funkcionalnost vilice i osmeh koji će trajati dugi niz godina.

Pošaljite upit

Pozovite nas ili popunite formular ispod i mi ćemo vas kontaktirati. Trudimo se da na sve upite odgovorimo u roku od 24 sata.