Zigomatični implanti

Šta su zigomatični zubni implanti?

Zigomatični implanti su posebni dentalni implanti koji se koriste kada nedostaje dovoljno kosti u gornjoj vilici za ugradnju standardnih dentalnih implanta. Umesto u donji deo vilice, ovi implanti se postavljaju u kost jagodične kosti (zigomatična kost) kako bi podržali zube ili mostove. To omogućava pacijentima koji imaju nedostatak kosti u gornjoj vilici da ipak dobiju stabilnu podršku za zube ili proteze. Zigomatični implanti često su efikasna opcija za one koji su prošli kroz gubitak kosti u gornjoj vilici zbog dugotrajne bezubosti ili drugih medicinskih stanja.

Prednosti zigomatičnih zubnih implantata

  • Rešenje za nedostatak kosti: Zigomatični implantati omogućavaju pacijentima sa značajnim nedostatkom kosti u gornjoj vilici da ipak prime dentalne implante bez potrebe za dodatnim postupcima nadoknade kosti.
  • Stabilnost i podrška: Korišćenje jagodične kosti za podršku implantima pruža stabilnost i dugotrajnu podršku za zube ili proteze, što može poboljšati funkcionalnost i estetiku osmeha.
  • Manje invazivan postupak: Za razliku od drugih metoda nadoknade kosti koje zahtevaju dodatne kirurške zahvate ili transplantaciju kosti, ugradnja zigomatičnih implantata može smanjiti invazivnost procedure i vreme oporavka.
  • Brža rehabilitacija: Zahvaljujući manjoj invazivnosti i potrebi za manje kirurških intervencija, proces rehabilitacije nakon postavljanja zigomatičnih implantata može biti brži u poređenju sa drugim metodama nadoknade kosti.
  • Efikasnost: Zigomatični implantati pružaju pouzdanu i efikasnu opciju za pacijente koji imaju ozbiljne probleme sa nedostatkom kosti u gornjoj vilici, omogućavajući im da ponovno steknu funkcionalnost i estetiku osmeha.

 

Ko su kandidati za zigomatične zubne implante?

Kandidati za zigomatične zubne implante obično su pacijenti koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. Ozbiljan nedostatak kosti: Osobe koje imaju značajan nedostatak kosti u gornjoj vilici, što može biti posledica dugotrajne bezubosti, bolesti desni ili drugih medicinskih stanja, mogu biti dobri kandidati za zigomatične implante.

2. Nemogućnost standardnih implantata: Pacijenti koji nemaju dovoljno kosti za ugradnju standardnih dentalnih implanta, a nisu pogodni ni za postupke nadoknade kosti, mogu se smatrati idealnim kandidatima za zigomatične implante.

3. Pacijenti sa gubitkom zuba u gornjoj vilici: Osobe koje su izgubile veći broj zuba u gornjoj vilici i imaju problema sa stabilnošću proteza ili drugim metodama nadoknade zuba mogu biti dobri kandidati za zigomatične implante radi stabilizacije protetičkih rešenja.

4. Opšte zdravlje: Kandidati za zigomatične implante takođe treba da budu u relativno dobrom opštem zdravstvenom stanju, bez ozbiljnih medicinskih problema koji bi mogli da ugroze uspeh procedure i oporavak nakon nje.

5. Psihosocijalni faktori: Osim medicinskih kriterijuma, važno je da kandidati imaju realna očekivanja od procedure i da su motivisani da održe dobru oralnu higijenu i redovne kontrole kod stomatologa nakon postavljanja implanta.

Postupak ugradnje zigomatičnih zubnih implantata

Postupak ugradnje zigomatičnih zubnih implantata je složen proces koji zahteva pažljivo planiranje i izvođenje od strane kvalifikovanog oralnog hirurga ili stomatologa sa iskustvom u ovom području. Evo osnovnih koraka u postupku ugradnje zigomatičnih zubnih implantata:

1. Pregled i planiranje: Prvi korak u postupku je detaljan pregled oralnog zdravlja pacijenta, uključujući rendgenske snimke i moguće skeniranje gornje vilice radi procene količine kosti i položaja zigomatičnih kostiju. Na osnovu ovih informacija, stomatolog će napraviti plan za ugradnju zigomatičnih implantata.

2. Priprema za operaciju: Pre operacije, pacijent će biti obavešten o svim koracima postupka i možda će mu biti dati uputstva o tome kako da se pripremi, uključujući prekid uzimanja određenih lekova ili prehrambenih ograničenja.

3. Ugradnja implantata: Tokom operacije, stomatolog će izvršiti rez u desnima kako bi otkrio jagodičnu kost. Zatim će se koristiti posebni kirurški alati i tehnike kako bi se implantati postavili u jagodičnu kost na odgovarajućim mestima. Obično se koriste dva zigomatična implantata na svakoj strani gornje vilice.

4. Fiksiranje privremenih proteza: Nakon postavljanja implantata, stomatolog može fiksirati privremene proteze ili mostove kako bi pacijent imao funkcionalne zube tokom perioda zarastanja.

5. Zarastanje i integracija: Nakon operacije, pacijent će imati period zarastanja tokom kojeg će implantati postepeno rasti i integrisati se sa okolnom kosti. Ovaj proces može trajati nekoliko meseci, tokom kojeg će pacijent redovno dolaziti na kontrole kako bi se pratilo zarastanje i oporavak.

6. Fiksiranje trajnih protetičkih rešenja: Nakon što se implantati potpuno integrišu, pacijent će dobiti trajne protetičke nadoknade, poput mostova ili zubnih proteza, koje će biti fiksirane na zigomatične implantate. Ove trajne nadoknade će pružiti stabilnu podršku i funkcionalnost usta i omogućiti pacijentu normalno žvakanje i govor.

7. Postoperativna nega: Nakon postavljanja trajnih protetičkih rešenja, pacijent će dobiti uputstva o postoperativnoj nezi i redovnim kontrolama kako bi se osiguralo dugoročno zdravlje i funkcionalnost implanta i nadoknade.

Važno je napomenuti da svaki pacijent može imati individualne specifičnosti i potrebe u vezi sa postupkom ugradnje zigomatičnih zubnih implantata, i stoga je ključno da stomatolog prilagodi postupak kako bi odgovarao tim potrebama.

Pošaljite upit

Pozovite nas ili popunite formular ispod i mi ćemo vas kontaktirati. Trudimo se da na sve upite odgovorimo u roku od 24 sata.